English Việt Nam
HOTLINE: 0973 777 999 English

Liên hệ

CÔNG TY CP TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG BMC

 

Văn phòng: 199 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84.4 3627 3636 | Fax: +84.4 3627 4690

 

Nhà máy: 199 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84.4 3627 3399 | Fax: +84.4 3627 4690

Copyright © 2016 BMC Marcom J.S.C. All rights reserved

 

Bản đồ

Liên hệ

CÔNG TY CP TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG BMC

 

Văn phòng: 199 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84.4 3627 3636 | Fax: +84.4 3627 4690

 

Nhà máy: 199 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84.4 3627 3399 | Fax: +84.4 3627 4690

Copyright © 2016 BMC Marcom J.S.C. All rights reserved